Patentovaná a klinicky testovaná stolička SPINERGO MANAGER získala ocenenie ZLATÁ MEDAILA na Medzinárodnom kontraktačnom veľtrhu nábytku Poznaň 2019. Viac informácií sa dozviete na tomto linku.